Sunday, May 10, 2009

pengertian muqabalah

Sekiranya kita berkempatan untuk melihat penggunaan istilah muqabalah dalam konteks klasiknya, paling kurang ia mengandungi dua penggunaan yang kita jarang terfikir:

1- Ilmu Algebra cabangan daripada ilmu hisab sebenarnya berasal daripada perkataan arab 'al-Jabru wa al-Muqabalah' . Al-jabr bermaksud menghimpun apa yang berpecah, sementara muqabalah bermaksud meletakkan di depan, untuk mengimbangi, untuk menentang, untuk menyama-ratakan, atau usaha 'reduction'.

2. Sementara kelompok Maulana Jamaluddin ar-Rumi memberi erti muqabalah sebagai amalan 2 orang yang menghadapkan wajah masing-masing dengan penuh hormat dan sikap memuliakan antara satu sama lain.


Di dalam blog ini, kita tidak perlu sangat terikat dengan definasi mathematiks mahupun Mathnawi itu.....

No comments:

Post a Comment