Wednesday, June 10, 2009

Allah memperingati Ulama

"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya ramai daripada golongan ahbar dan rahban yang memakan harta manusia secara batil, mereka menghalang manusia daripada Jalan Allah. dan orang yang menghimpunkan harta kekayaan daripada emas dan perak sedangkan mereka tidak menginfaqkannya pada Jalan Allah, maka berilah berita gembira untuk mereka dengan azab yang pedih" [at-Taubah:34]

Ahbar dan Rahban adalah golongan ulama dari kalangan pengikut Yahudi dan Nasrani.


"Adakah tidak menegahkan mereka(iaitu pengikut masing-masing) oleh golongan Rabbaniyyun dan Ahbar dari menuturkan perkataan dosa dan dari mereka memakan makanan yang haram ?, buruk sekali apa yang mereka (golongan Rabbaniyyun dan Ahbar) telah usahakan" [al Maidah:63]


"Bacakanlah kepada mereka perkhabaran orang yang telah Kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat Kami, lalu dia menanggalkanya, diikutnya syaitan , maka jadilah dia daripada golongan yang sesat. Sekiranya Kami kehendaki nicaya Kami mengangkatnya, tetapi dia kekal di bumi dan mengikut hawa-nafsu, maka umpama dia itu sebagai anjing, jikalau engkau halau, dijelirkan lidahnya atau engkau biarkan, dijelirkan lidahnya juga, demikianlah perumpamaan golongan yang mendustakan ayat-ayat Kami, berkisahkanlah dengan kisah itu agar mereka (dapat) berfikir [al-'Araf:136-136]


Kisah ini antara lain berkaitan dengan Bal'am Bin 'Amir di zaman Saiyyidina Musa . Dan Umayyah bin Ubay al-Thaqafi di zaman Rasulullah; kedua orang ini mempunyai ilmu tentang kebenaran tetapi mereka menyimpang dari jalan yang benar itu. Sekiranya melihat pada ilmu yang ada pada mereka itu, selayaknya Allah mengangkat darjat mereka, tetapi mereka memilih untuk kekal rendah dengan unsur-unsur pengaruh keduniaan serta mengikut nafsu mereka. Sehingga Rasulullah menyifatkan Umayyah sebagai :syair (puisi)nya beriman, hatinya kufur".

Imam Al- Baghwi dalam menafsirkan ayat ini dengan mendatangkan perkataan Imam 'Ata' :"mereka itu (walaupun daripada golongan yang mempunyai ilmu ) mengkehendaki dunia dan mematuhi syaitannya, inilah sedahsyat-dahsyat ayat ke atas ulama, kerana sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan yang Dia telah menganugerahkan ayat yakni Ismu al'Azam-Nya, dengan doa yang mustajab, dan dengan ilmu serta hikmah, tetapi dia memilih untuk bersama dengan perkara-perkara duniawi dan mengikut hawa-nafsu, lalu ditukarkan nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepadanya dengan dicabut-balik nikmat tersebut daripadanya. Siapakah yang dapat selamat daripada kedua perkara bahaya ini(iaitu kecenderungan kepada dunia dan mematuhi kehendak nafsu) kecuali orang yang dipelihara oleh Allah sahaja?

Imam mufassir ini juga mendatangkan hadith Rasulullah yang bermaksud:
"Tidaklah dua ekur serigala yang lapar yang datang kepada kumpulan kambing lebih merosakkan bagi kumpulan itu daripada kerosakan ke atas agama kerana sikap seseorang yang sangat mementingkan harta kekayaan dan kedudukan mulia "

Sikap mementingkan harta kekayaan serta kedudukan akan menyebabkan seseorang itu, walaupun dia seorang yang mempunyai pengetahuan agama yang luas , tidak akan mendengar lagi kepada lojik hujjah dan dalil sebagaimana firman Allah:
"Sekiranya kamu mendakwahkan mereka kepada hidayah, mereka tidak akan mengikut kamu, sama sahaja bagi kamu samada kamu mendakwahkan mereka atau kamu berdiam-bisu" (al-'Araf:193)

Ada Imam mufassir yang memahami ayat : ("Kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat Kami") ini dengan dua pengertian:1-Allah mengajarnya hujjah bagi Tauhid, difahamkan dalil-dalilnya, sehingga dia menjadi alim dalam perkara tersebut ("lalu dia menanggalkanya") bermaksud dia bertukar dari sikap mencintai Allah kepada sikap memaksiati Allah, dari mencari rahmat Allah kepada kemurkaan Allah, iaitu bertukar secara total.
2- Apa yang disebut oleh Abu Muslim pada ayat (Kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat Kami) bermaksud: telah dijelaskan kepadanya ayat-ayat Allah tetapi dia menolak dan berlepas daripadanya, maksud ini terkena di atas setiap orang kafir yang tidak beriman kepada dalil-dalil yang didatangkan dan kekal di atas kekufuran, bandingkan dengan ayat ( Wahai orang-orang yang telah diberi al-Kitab, berimanlah kepada apa yang kami turunkan (al-Quran) yang membenarkan pengajaran yang telah ada pada sisi kamu sebelum Kami hapuskan muka-muka kamu") [an-Nisa:47]

Atau sebagaimana firman Allah: (Sesungguhnya Kami telah tunjukkan kepadanya ayat-ayat Kami keseluruhannya, lalu dia membohonginya dan engkar) [Taha:56) Ayat ini tentang Firaun yang telah datang kepadanya Nabi Musa dan Nabi Harun dengan dalil-dalil kebenaran yang jelas, tetapi dia membohongi dan ingkar kepada kebenaran.

Perbezaan di anatara dua pendapat ini ialah: oorang yang dimaksudkan pada pendapat yang pertama adalah seorang yang alim tentang hukum agama Allah dan pengetahuan ilmu Tauhid, tetapi dia sendiri mengeluarkan dirinya; sementara pada pendapat kedua orang yang diberikan dalil-dalil dan keterangan tetapi dia menolaknya. Pendapat pertama lebih utama daripada pendapat yang kedua memandangkan perkataan ansalakha (menanggalkan) antara lain menunjukkan yang seseorang itu pernah berada dalam keadaan tertentu lalu dia keluar daripada keadaan itu, lagipun memang thabit yang ayat ini turun berkenaan seorang manusia yang sebelumnya adalah seorang alim dengan agama Allah, kemudian dia keluar daripada keadaan itu kepada kekufuran dan kesesatan.

Allah membandingkan golongan ini dengan anjing yang terjelir lidahnya, anjing adalah haiwan yang dipandang buruk, seburuk-buruk anjing pula adalah yang terjelir lidahnya, itulah ibarat yang buruk bagi golongan yang diberi ilmu dan kefahaman agama tetapi cenderung kepada keuntungan dunia. Golongan yang mempunyai ilmu agama ini sepatutnya mempunyai sikap mencukupi dari bermatlamat kejelekan harta yang ada pada manusia, tetapi ada yang cenderung kepada mengejar kemewahan dunia, menjatuhkan dirinya di dalam urusan seumpama itu, keadaannya seumpama keadaan yang terjelir lidah kerana tabiat dan kelaziman yang buruk bukan kerana sekadar hajat dan darurat.

No comments:

Post a Comment