Friday, February 17, 2012

Apa lah bezanya antara Interfaith Harmony Week Dengan Pluralism

Kita sudah tentu tahu sambutan Interfaith Harmony Week pada minggu pertama setiap Februari yang dianjurkan oleh U.N, katanya ia merupakan idea asal dari Raja Abdullah Jordan. Ianya bertujuan mencari 'common ground' bagi agama-agama yang terdapat di dunia pada hari ini. Negara kita juga turut menyertai 'gerakan' ini, bahkan negara kita mempunyai ahli jawatankuasa tetap yang dipengerusi oleh Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Nasional dan Integrasi Nasional. Jawatankuasa ini bertujuan untuk mempromosi persefahaman dan keharmonian di antara penganut-penganut agama yang berbeza.

Di negara kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tan Sri Koh Tsu Koon (lapuran Bernama 2 Februari lalu) yang keharmonian antara penganut-penganut agama dapat dijayakan melalui semangat 1Malaysia. Maka pemimpin-pemimpin agama yang berbeza itupun telah berjaya dihimpunkan untuk menjayakan cita-cita ini. Sehingga kini kita belum mendengar sebarang bantahan terhadap kenyataan dan aktiviti Interfaith ini dari mana-mana pihak , baik daripada kalangan ulama mahupun NGO, walaupun kita telah mendengar suara-suara yang begitu lantang dan tegas menolak fahaman dan pendekatan pluralism baik di dalam seminar-seminar, kenyataan khabar bahkan sudah ada buku yang diterbitkan untuk menolak kesesatan itu.

Pada minggu pertama Februari ini, TV 1 telah mengadakan slot khas untuk menjelaskan program Interfaith oleh Dato' Ketua Pengarah sendiri, anatara yang masih saya ingat beliau mengatakan kurang lebih "kita mempunyai 3 perayaan dalam masa terdekat ini, mMaulid ar-Rasul, Tahun Baru China dan Thaipusam, yang ada dijadikan events bagi sambutan Interfaith Harmony Week". Sementara TV2 di masa siaran yang hampir sama menyiarkan temubual dengan seorang Reverend berketurunan India, dia pula melontarkan idea agar pelajar-pelajar sekolah dapat bergilir-gilir membersihkan compund masjid, churches dan temples , usaha ini akan mencambahkan sifat harmoni antara penganut-penganut agama semanjak awalnya lagi.

Ada juga di antara kita yang memahami pluralism mengikut huraian antara pemukanya yang terkenal di zaman ini, John Hicks- sambil kita masih dapat memanafaatkan tulisan lama umpama karya Aldous Huxley. Begitu juga kita dapat menyelusuri faham ini di dalam buku-buku golongan perennialists dari belbagai latar-belakang agama. Maka menggunakan uslub yang sama , kita cuba memahami Gerakan Interfaith Harmony ini: kita perlu melihat melalui Muscat Manifesto 2009 , atau buku yang diterbitkan oleh Fons Vitae , yang ditulis oleh Reza Shah Kazeem "Common Ground Between Islam & Buddhism", kata aluannya daripada Prince Ghazi Jordan, Dalai lama dan Muhammad Hashim Kamali. Dalai lama menulis;
"it is my hope that on the basis of this common ground, followers of each tradition may come to appreciate the spiritual truths their different paths entails, and from this develop a basis for respect for each other's practice and beliefs"

Bagi kita orang awam, yang merupakan target bagi usaha seumpama ini mungkin sahaja tidak dapat membezakan antara Gerakan Interfaith ini dengan Gerakan Pluralism, bahkan gerakan Interfaith lebih gagah kerana ianya disokong oleh kerajaan dan U.N sendiri. Kalau di Malaysia pula, pluralism setakat ini di tutur secara terbuka oleh seorang pemimpin politik pembangkang di luar negara , yang kemudiannya dihentam oleh kawan dan lawan, siang dan malam. Tetapi Interfaith pula mendapat dukungan bukan sahaja oleh pemimpin utama negara bahkan oleh tokoh-tokoh agama, termasuk yang kita memang anggap ulama.

Bukan sahaja kita di peringkat orang awam yang mungkin keliru, bahkan peengkaji umpama Thomas Denchoff dalam bukunya "Religions Pluralism, Globalization and World Politics" yang diterbitkan 2008 pun secara bebas menukar-ganti antara konsep Pluralism dan Interfaith itu; sehingga kita tidak tahu di mana batas pembeza antara kedua konsep ini di dalam buku ini atau buku-buku seumpamanya.

Contohnya di dalam buku Common Ground Between Islam & Buddhism; istilah-istilah kerohanian Islam seperti fana, baqa bahkan kerasulan telah disamakan dengan istilah-istilah kerohanian Buddha, sehingga ianya kelihatan terlalu artificial, ini menyebabkan seorang pengkagum Buddhism, Alexander Berzin dari Berlin menulis suatu artikel yang dimuatkan dalam website-nya (yang membincangkan ajaran Buddhism) tentang kepalsuan approach ini secara khusus dan terfokus kepada buku Common Ground tersebut.

Sebenarnya istilah Quran yang berkaitan soal ini adalah 'kalimatu as-sawa baina wa baina nakum" atau kita terjemahkan sebagai "Common Words Between Muslim and Others". Common Words bukannya Common Ground itu secara tepatnya "kita semua tidak mengabdikan diri kecuali kepada Allah, dan kita semua tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apapun". Common Word itu adalah ajakan kepada ibadah dan Tauhid , sedangkan Common Ground itu pula adalah gagasan yang mampu menampung Tauhid dan syirik, mungkar dan maaruf bersekali. Agaknya antara yang tersebar luas akhir-akhir ini di dalam Youtube ialah luangan azan yang begitu menawan dan merdu oleh Ben Yousef, seorang aktor keturunan Algeria di sebuah Gereja, yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin agama yang lainnya.

Catitan ini dibuat bukan untuk mempertahankan faham pluralism yang nyata menyeleweng dari ajaran yang kita warisi dari Rasulullah Sollallahu 'alaihi wasallam, bahkan ianya untuk memperingatkan kita , terutama diri saya, supaya dapat berlaku adil walaupun ke atas orang-orang yang kita benci atau musuh kita sekalipun - apa lagi sesama muslim. Kebencian kita , perbezaan faham kita tidak memberi kebenaran untuk kita menilai sesuatu secara yang tidak adil. Bagi saya. manifestasi dan penghujung-tuju konsep pluralism itu sebenarnya adalah sama sahaja dengan konsep interfaith yang sedang dipromosikan di seluruh dunia hari ini. Kalau tokoh pembangkang telah tersasar kerana mendukung konsep pluralism , maka tokoh kerajaan juga tersasar kerana mendukung konsep interfaith sebagaimana yang dianjurkan oleh pemuka-pemuka mereka peringkat antarabangsa. Kalau satunya perlu ditegur, maka yang satu lagipun perlu ditegur.

Ya Allah elakkan kami dari berfikir secara sarang labah-labah, apabila serangga kerdil yang menceroboh-lalu, maka terus ditangkap dan tidak akan dilepaskan sehingga dimamah mati sebagai makanan, tetapi sekiranya burung yang menceroboh, maka sarang itulah yang akan berlubang carik.....

Sebagai renungan, lihatlah Harmony beads yang dijual sempena Interfaith Harmony Week, ianya di sediakan untuk digunakan untuk membilang kalimah Tauhid dan juga secara serentak disediakan untuk melafazkan kalimah syirik.....

Harmony Beads

Prayer beads have long been valued in sacred traditions which have prescribed a specific number of recitations of prayers. The prayer beads have been used as a counting aid for these sacred numbers of spiritual invocations. However, the function of the prayer bead is not just that of a count; it is also to become identified with the spiritual value of the prayers themselves, so that the prayer bead can be viewed as a means of arriving at the goal of prayers.

Prayer beads can be found in various religious traditions: Muslims know them as misbaha, Hindus and Buddhists as japa mala, and Roman Catholics as rosaries. The essential purpose of praying and meditating with beads is to enable inner integration of mind and heart. As the beads move through one's fingers, keeping track of the number of prayers or mantras being said, full spiritual consciousness is devoted to those meditations Prayer beads thus have physical, psychological and metaphysical effects on the people who use them. They can even be used in a secular context as 'worry beads' to relieve stress due to their calming effect.

Our Harmony Beads are hand-made from the Holy Land's finest olivewood. They are also sustainably harvested and locally sourced.

Please support the World Interfaith Harmony Week by buying our Harmony Beads.

HOW TO COUNT WITH THE BEADS (25, 100, 108, 1 million)

Each faith tradition uses a specific number of beads for their prayers ropes. Islamic misbahas have either 99 or 33 beads. Roman Catholic rosaries have 54 beads and an additional 5 beads. The Buddhist and Hindu Japa Mala usually has 108 beads (or 27 beads which are then counted four times).

THE BEADS (Diagram to be inserted with numbers for the beads)
1. The Cap
2. Hundreds Counter
3. The Alif
4. 10 Counter Beads
5. Small Divider Bead
6. 15 Beads
7. 33 Marker
8. 17 Counter Beads
9. Central Bead (50)
10. Thousands Counter
11. 8 Counter Beads
12. 2 Counter Beads

COUNTING TO TWENTY-FIVE
1. Find the second small divider bead (5)
2. Move backwards towards the Alif (1)
3. The last bead before the Alif (1) is the 25th bead

COUNTING TO ONE HUNDRED
1. There are 99 large beads; count each of them once and finish with the Alif (1) to make 100

COUNTING TO ONE-HUNDRED AND EIGHT
1. Find the first divider bead (5) on the right (or left) of the 33 divider (8), there are 8 beads between it and the 33 divider (8)
2. Count with all the large beads once until you reach the same counter at (1), count the 8 beads between this counter and the 33 counter (8 or 7), complete the 108 by counting the 33 counter last 3. 99 + 8 + 1 = 108

COUNTING TO ONE MILLION
1. Starting with the Alif (3) count to 100 using all 99 beads
2. Finish each round by moving one of the ten counters at (2) to finish counting one hundred; do this ten times to count to one thousand
3. After every thousand move the thousands counter (10); do this one hundred times
4. After every one hundred thousand, move a counter (11); do this 10 times 100 x 10 x 100 x 10 = 1.000.000

No comments:

Post a Comment